Czym się kierować, obliczając koszt pożyczki?

luty 14, 2023

Pożyczka może być przydatnym wsparciem w obliczu nagłych potrzeb finansowych. Duża ilość dostępnych form zewnętrznego finansowania sprawia, że klienci mogą dostosować produkt do swoich potrzeb. Podczas wyboru propozycji kluczowy jest koszt. Czym się kierować, wybierając ofertę pożyczki? Co jest ważniejsze – RRSO, prowizja, marża, a może oprocentowanie?

 

Co się składa całkowity koszt pożyczki?

Całkowity koszt pożyczki to kwota, którą będziemy musieli zwrócić pożyczkodawcy obok udostępnionego nam kapitału. W jego zakres wchodzą wszelkie opłaty, które na mocy umowy jesteśmy zobowiązani płacić z tytułu pożyczenia pieniędzy.

 

W zakres całkowitego kosztu pożyczki wchodzą między innymi odsetki, prowizje, marża czy wymagane ubezpieczenia. Które ze składowych są najważniejsze? Na jakie parametry zwracać uwagę, porównując warunki pożyczek? Odpowiedź na to pytanie jest niezbędna do dokonania świadomego wyboru najkorzystniejszego w danej sytuacji produktu.

 

RRSO – co to jest?

RRSO to Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania. Obowiązek podawania tego wskaźnika mają wszystkie banki i firmy pożyczkowe oferujące produkty kredytowe i pożyczkowe.

 

RRSO to nie to samo co oprocentowanie. To całkowity koszt kredytu, który ponosi konsument, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym. W jego zakres wchodzą przede wszystkim składniki takie jak:

 • odsetki,
 • prowizje,
 • marże,
 • koszty usług dodatkowych.

 

Wprowadzenie RRSO miało na celu ułatwienie porównania ofert produktów finansowych. Jego wartość jest podawana w przekazach reklamowych, ale również na stronach internetowych konkretnych instytucji pod opisem oferty. Parametr znajdziesz też w rankingach kredytów i pożyczek dostępnych w internecie.

 

Prowizja

W zakres kosztów pożyczki wchodzi m.in. prowizja. To wynagrodzenie firmy pożyczkowej za wykonanie określonych czynności związanych z umową – np. za jej zawarcie. Wysokość i okoliczności, w których należna jest prowizja, są szczegółowo opisywane w umowie. Zazwyczaj płaci się ją jednokrotnie w czasie wykonywania umowy. Niektóre firmy pożyczkowe wprowadzają jednak również dodatkowe prowizje, takie jak na przykład:

 • prowizja za zmianę warunków umowy,
 • prowizja za złożenie wniosku,
 • prowizja za udzielenie prolongaty spłaty.

 

Prowizje wlicza się do Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania. Wybierając ofertę, wiesz z góry, ile wyniosą koszty finansowania. Możesz więc ocenić jej opłacalność i przygotować się na spłatę.

 

Marża

Marża to składnik kosztów kredytu lub pożyczki. Dla instytucji, która udziela finansowania, taka opłata stanowi z kolei zysk z tytułu udostępnienia środków. Wysokość marży może podlegać negocjacji (to popularna praktyka np. w przypadku kredytów hipotecznych). Ewentualne jej obniżenie będzie się wiązać z oszczędnościami. Marża jest co do zasady ustalana raz i obowiązuje przez cały okres spłaty. Ewentualne odstępstwa od tej zasady muszą być szczegółowo określone w umowie.

 

Wysokość marży zależy zazwyczaj od takich czynników jak:

 • wysokość finansowania;
 • wiarygodność kredytowa wnioskodawcy;
 • w przypadku kredytu – cel jego zaciągnięcia;
 • ilość produktów instytucji finansowej, z której korzysta bądź korzystała w przeszłości dana osoba.

 

W zależności od wyboru konkretnego produktu ewentualne obniżenie marży może okazać się dostępne w przypadku wykupienia dodatkowego ubezpieczenia czy wprowadzenia zabezpieczenia spłaty zobowiązania.

 

Oprocentowanie – czym jest?

Oprocentowanie pożyczki lub kredytu to wskaźnik wyrażony procentowo, który ukazuje, jaki jest koszt odsetek z tytułu udzielenia finansowania. Wysokość należności ustala się, biorąc pod uwagę wartość kapitału, jaka w każdym okresie wykonywania umowy pozostaje do spłaty.

 

Oprocentowanie może być prezentowane na dwa sposoby.

 

Pierwszy uwzględnia jego nominalną wartość. W takim wypadku w wysokości oprocentowania powinny być już ujęte elementy przychodowe i kosztowe. Ewentualne zmiany wartości oprocentowania nominalnego są dokonywane na podstawie zapisów umowy.

 

Oprocentowanie może również bazować na stopie referencyjnej i marży. W tym wypadku wartość pierwszego z elementów zależy od ustaleń Narodowego Banku Polskiego. To rozwiązanie popularne w przypadku umów kredytów i pożyczek długoterminowych.

 

Oprocentowanie może być stałe albo zmienne. W pierwszym przypadku jego wartość nie zmienia się przez cały okres trwania umowy. W drugim oprocentowanie może być modyfikowane na skutek ustalonych zmian na rynku (zmiany stóp procentowych).

 

Dlaczego oprocentowanie nie daje pełnego obrazu kosztów udzielenia finansowania?

Oprocentowanie pożyczki lub kredytu to nie to samo co RRSO. Niektórzy mylą oba pojęcia. W ten sposób mogą niewłaściwie ocenić opłacalność oferty finansowania, którą analizują. Z tego powodu trzeba pamiętać, że RRSO uwzględnia całkowity koszt kredytu, podczas gdy oprocentowanie to tylko jeden z kosztów związanych z udzieleniem kredytu lub pożyczki.

 

Wysokość oprocentowania jest więc bardzo istotna, jednak nie daje pełnego obrazu kosztów umowy. Z tego powodu nie może być analizowana w oderwaniu od pozostałych kosztów.

 

RRSO – na co uważać?

RRSO wydaje się obiektywnym wskaźnikiem, dzięki któremu można porównać oferty kredytów i pożyczek. Ma jednak również swoje słabsze strony.

 

RRSO jest obiektywne, gdy porównywane oferty obejmują taką samą kwotę finansowania, okres spłaty i rodzaj rat. Uważać trzeba natomiast podczas porównywania ofert chociażby pożyczek długoterminowych i chwilówek. To całkiem inne produkty i oceny ich opłacalności należy dokonywać z uwzględnieniem okoliczności konkretnego przypadku.

 

RRSO nie zawsze zawiera również wszystkie koszty, które wiążą się z produktem. Niektórzy pożyczkodawcy wymyślają dodatkowe opłaty, które nie wchodzą w ustawowy zakres danych, które trzeba uwzględniać w obliczeniach. Przed podjęciem ostatecznej decyzji i tak trzeba więc szczegółowo zapoznać się z umową.

Starsze Posty >>